Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các sản phẩm thiết kế website và các ấn phẩm của Đệ Tứ Sama, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Đệ Tứ Sama". (Ví dụ: Thiết kế website Đệ Tứ Sama). Tìm kiếm ngay
987 lượt xem

Shortcode WordPress – Tổng hợp cách tạo shortcode phù hợp cho website

Shortcode wordpress giúp bạn hiện thị nội dung động vào website thông qua post, page hoặc custom post type. Shortcode sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn hiển thị một vấn đề hay nội dung nào đó trong website lên bất kì vị trí nào trong website thông post, page…

Khởi tạo shortcode

Để chèn hiển thị câu chào “Đây là shortcode đầu tiên của tôi” ra chỗ nào thì bạn chỉ việc chèn [my-shortcode] lên vị trí đó khi soạn thảo post hoặc page..
Bạn cũng có thể thêm các thẻ html vào shortcode

Khi thêm các thẻ html thì sẽ tiện hơn cho các bạn style nó trong css.

Tạo shortcode có chứa tham số

Vậy khi bạn gọi shortcode [variable variable1=”10] Đây là biến $content[/variable] thì nó sẽ hiển thị “Đây là biến 10”

Áp dụng shortcode vào tính toán

Khi bạn gọi [sum-item var1=”20″ var2=”30″] thì sẽ hiển thị văn bản: “Tổng của 20 và 30 là 50”

Sử dụng biến $content

Vậy khi bạn viết một đoạn văn bản nào đó mà muốn in hoa thì bạn chỉ cần gọi shortcode trên theo cú pháp:

[uppercase-content]Viết hoa nội dung này[/uppercase-content]

Gọi shortcode vào file php

 

Viết shortcode gọi menu theo name slug vào bài viết hoặc trang

Như vậy khi muốn gọi menu nào vào bất kì vị trí nào trong bài viết thì bạn chỉ việc sử dụng shortcode và điền đùng tên name slug vào, ở ví dụ trên thì mình sẽ gọi menu có name slug là main-menu.

Để tìm ra name slug của 1 menu thì bạn vào Appearance » Menu. Menu có tên là “Liên kết nhanh” thì name slug sẽ là “lien-ket-nhanh” .
Để gọi menu vào bất kì vị trí nào trong file php bạn làm như mục 5:

Viết shortcode chứa shortcode hoặc có chứa nhiều thành phần khác bên trong

Như vậy khi bạn gọi [wrap]Nội dung hoặc shortcode khác [/wrap] thì toàn bộ nội dung văn bản và cả nội dung của shortcode con bên trong cũng được hiển thị. Nếu bạn không có hàm do_shortcode($content) thì shortcode của bạn sẽ không chứa shortcode khác hoặc các thành phần phức tạp của content bên trong được.

Thông báo chính thức: Blog Thiết kế website Đệ Tứ Sama (...) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện WordPress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Xin cám ơn!

Bài viết liên quan