Addon [bd] Widget Framework cho xenforo

[GIỚI THIỆU] Addon này có chức năng tùy chỉnh Widget cho forum Xenforo

[DEMO]

 

Bật chức năng của addon

Tab công cụ lựa chọn để thêm widget vào sử dụng

Tab công cụ lựa chọn để thêm widget vào sử dụng

[TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM]

1. Thêm bất kỳ Widget nào vào bất kỳ trang nào của XenForo

2. Tạo các trang mới bao gồm các Widget có sẵn

3. Đặt Widget Page làm chỉ mục

[HD CÀI ĐẶT]

1. Tải tệp lên và thư mục bên trong upload lên thư mục gốc của XenForo.

2. Import tệp .xml bằng cách sử dụng XenForo add-on importer

3. Lưu ý *. [For devs] Enable debug mode: thêm $ config ['wfDebug'] = true;  vào  config.php

[DANH SÁCH WIDGETS]
– Clear Sidebar
– Birthday (since 1.1)
– Feed Reader (since 2.1)
– Forum Statistics
– Share This Page
– Thread with Poll (since 1.0)
– Threads. 4 modes: new threads, new replies, most viewed, most replied, most liked, polls
– User Recent Status (since 1.0.9)
– Users. 3 order by: register_date, message_count, resource_count
– User Online Now, User Online Now (Staff)
– Users: Find (since 1.5)
– Visitor Panel (since 1.0.9)
– XFRM: Resources. 4 modes: new, updated, highest rating, most downloaded
– HTML, HTML (without wrapper)
– PHP Callback (since 1.0.10)
– Template, Template (without wrapper) (since 1.2)

Link dowload : https://www.fshare.vn/file/SQ1OZRHXXN7O

Đệ Tứ Sama

Đam mê lập trình và công nghệ

Bài viết tác giả Subscribe

Bình luận

Hãy để lại bình luận

avatar
wpDiscuz
menu
menu